Joy Stick
U-706
 
 
รายละเอียดสินค้า

- สนับสนุนการเชื่อมต่อแบบ plug and play.
- มี 12 ฟังก์ชั่น ในการตอบสนองการเล่นเกมส์ของคุณ
- ออกแบบรูปร่างมาเป็นพิเศษให้ ความรู้สึกสบาย และมีระบบสั่นเสือนที่แข็งแรง
- มีการออก แบบโครงสร้างให้มีความเหมาะสมกับผู้เล่นให้ความรู้สึกที่มากไปกว่าความสะดวก
   สบาย